Sunday, September 07, 2008

Tillbaka, men håller på att flytta...

Välkommen att läsa mig på:
http://stenow.wordpress.com/

Saturday, April 05, 2008

I Have a Dream

I går var det 40 år sedan Martin Luther King Jr mördades. Jag var då 10 år och jag minns hur världen öppnades för mig det året. Attentaten mot Martin Luther King och Kennedy, Sovjets invasion i Tjeckoslovakien! Året då allt hände. Hoppet om icke-våld som vägen framåt för en värld i ständiga konflikter. Finns det hoppet kvar? I have a dream!

Wednesday, March 12, 2008

Kyrkan och IT - en sorts andakt, del 2


Här kommer del 2 av den morgonbön jag höll i samband med Göteborgs stifts IT-dag:

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

Det omdiskuterade Facebook är något av en lekstuga för ungdomar och vuxna. Men där finns också ett stort antal minnesgrupper, inte minst minnesgrupper för ungdomar som gått en alltför tidig död till mötes. Där skriver vänner minnen, lägger in bilder, ger varandra tröstande ord och virtuella kramar, skriver böner och tänder virtuella ljus.

”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.” 1 Joh. 1:5

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

Den katolske biskopen Jacques Gaillot blev genom sin kyrkokritik och sitt stöd till marginaliserade människor så kontroversiell att han 1995 fråntogs sitt stift i Frankrike och utsågs till biskop över Partenia. Partenia var ett blomstrande stift, ja alltså för 1500 år sedan. Men idag är det mest öken, en del av Saharas öken, och inte många människor bor där. 1996 lade biskop Gaillot ut stiftet Partenia på Internet, och kunde därigenom nå människor över alla gränser, med sina predikningar, frågelådor och bibelstudier.

”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka… alla människor skall se Guds frälsning.” Luk. 3:4,6

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

Labels: , ,

Tuesday, March 11, 2008

Kyrkan och IT - en sorts andakt...

Som jag lovat kommer här den morgonbön jag höll i samband med Göteborgs stifts IT-dag. Del 1 av 2 idag:

Vi ska på några minuter göra fyra nedslag, på Cypern, i Kairo, på Facebook och i Saharas öken.

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

När man ganska tidigt i Internets barndom började mäta Internetanvändningen upptäckte man att siffrorna var väldigt höga på universitet, bibliotek och institutioner på Cypern. Varför undrade man? Är cyprioter särskilt flitiga med studier, med att söka kunskap på Internet? Nej, men det var med hjälp av Internet som man kunde hålla kontakt med släkt och vänner på andra sidan gränsen på det genom kriget och konflikten uppdelade Cypern.

”Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen… Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.” Ef. 2:14,17

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

I Kairos utkant reser sig ett berg fullt av stinkande sopor. I denna sopstad bor de som står längst ned på samhällsskalan, människor som under nätterna går runt i staden, tar hand om sopor och försöker sortera och ta vara på det som andra slängt. Soporna ligger i drivor och stanken är nästan outhärdlig. Många Kairo-bor känner över huvud taget inte till denna verklighet. Här arbetar den koptiska kyrkan med små medel och försöket att stödja sopfolket. Några systrar har startat en liten fabrik för papperstillverkning, där unga kvinnor får arbete. Här återvinner och tillverkar man fint papper i olika färger. Men hur kan man få sålt papper från en sopstad som ingen vill kännas vid? Jo, genom en hemsida kan man sälja det man tillverkat över hela världen.

”Det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud.” 1 Kor. 1:28

Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik

Fortsättning följer...

Labels: , ,

Sunday, March 09, 2008

Kyrkan, IT, vården, arbetslivet....

Veckan som gått har varit mycket intensiv, men också spännande och rolig.Tre konferensdagar med olika teman.

I tisdags genomfördes Göteborgs stifts IT-dag, på Stenungsbaden. Jag har varit med i arbetsgruppen för den dagen, och fick inleda med en morgonbön och deltog också i ett kort panelsamtal mot slutet av dagen. En föreläsning av Mikael Hansson följdes av ett antal olika seminarier.

I torsdags var det dags för nästa konferens, “Kyrkan och vården, inspiration till samverkan med en helhetssyn på människan”, på SAS Radison i Göteborg. Folkhälsominister Maria Larsson talade, liksom även Tomas Sjödin, Egon Rommedal och Gunnar Eckerdal.

Det sista för veckan var kyrkorådsdag för Samfälligheten i Göteborg, med temat diakoni. Ärkebiskop Anders Wejryd talade om varför inte diakoni har en sådan framträdande plats i kyrkan som den borde, men försökte också uppmuntra och inspirera till mer diakonalt ansvartagande. Kyrkohistoriker talade därefter om diakoner, diakonissor vigningar mm under 1900-talet. Därefter följde tre parallella seminarier, varav jag ledde ett. Inriktningen var kyrka-arbetsliv, men jag tog upp lite av varje. Men fokus låg på vad kyrkan kan göra tillsammans med människor kring frågor som har med arbetslivet att göra, när man:
• Har ett arbete
• Har ett arbete, men inte orkar med det
• Inte har ett arbete

Alla tre dagarna gick på samma linje; att vara kyrka i vardagen, där människor är, på webben, i vardagens slit och när sjukdom alltmer gör sitt intrång i livet. Det handlade alla tre dagarna om det som är kärnan i kristen tro, Guds närvaro i livet.

Kanske återkommer jag snart med det jag tog upp i morgonbönen i tisdags, vi får se. Nu ska jag ta lite fika, här på X2000, på väg till Stockholm.

Labels: , , , , , , ,

Friday, March 07, 2008

Include me!

Denna musikvideo med Sara Em måste höras och ses:

Sunday, March 02, 2008

Blev enhetskyrkan någonsin folkkyrka?


Ovanstående rubrik är hämtad från “Guds närmaste stad? - En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet”. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur står bakom denna studie av Enköpings kommun. Boken är läsvärd. Den tillhör en av de böcker jag har recenserat för Bibliotekstjänst, du kan läsa min recension på min hemsida.

Efterdyningar och rester från Svenska kyrkans tid som enhetskyrka och maktkyrka ser vi lite då och då, alltför ofta tycker jag. Mer om det vid ett annat tillfälle. Däremot skulle jag vilja citera rapporten. I inledningen till kapitlet “Blev enhetskyrkan någonsin folkkyrka?” (Björn Ryman) citeras KG Hammar från visitation i Veckholms kyrka 2005:

“I hundra år har man klagat på att ni här på Trögden inte går tillräckligt i kyrkan. Man säger att ni har otroligt vackra kyrkor, men vad är det för nytta om ni inte går i dem? Jag ska inte säga det. Det får ni säga själva. Vårt sätt att nalkas detta är inte att folk borde gå i kyrkan utan mer frågan: varför upptäcker de inte behovet? Det finns fortfarande inget annat sätt än att vi människor är inifrånstyrda. Vi är behovsstyrda. Om vi som har ansvar för en kyrka och en församling och gudstjänstplaneringar, märker att människor inte upptäcker sitt eget behov inombords, så får vi leta vidare tills vi hittar någonting som svarar mot behoven. Väldigt många människor idag vet inte vad de ska kalla det som de känner innerst inne, längtan efter ro, efter ro, efter frid, efter frihet, efter mening, efter sammanhang. De associerar inte med Gud, vilket vi gör i kyrkan. Vi ska inte säga: ni borde tänka på ett annat sätt. Det funkar inte. Vi får vara lyhörda nog och själva översätta och hitta den form som svarar mot människors behov.”

Labels: , , ,

Ska jag fortsätta blogga?


Vet inte om det stämmer, men jag har intrycket att en del mer eller mindre kända bloggare den senaste tiden har slutat eller åtminstone bestämt sig för att göra ett längre uppehåll med bloggandet. Är det en ny trend? Är det ute med att blogga? Kanske är det så, men jag tror i alla fall att om man vill vara aktiv, skriva ofta, läsa och kommentera vad andra skrivit, då kräver det så mycket engagemang att man kanske inte orkar hur länge som helst. Visst finns det en risk att bli en utbränd bloggare.

Nu är det knappast någon risk för min del. Jag skriver väldigt oregelbundet och denna vinter (som aldrig kom till Göteborg) har jag inte haft mycket ork över. Men jag tror inte att jag ska kasta in handduken än, även om risken är stor att ingen läser det jag skriver, när det nu blir så sällan.

Det är ju också lite påfrestande med det överdrivna sökandet efter nya trender och därmed också efter vad som är ute för tillfället. Det har sagts att det är ute med traditionella hemsidor (jag har kvar min hemsida!). Bloggande är inte heller så inne (jag fortsätter!). Även Facebook har fallande siffror (hälsa på mig på Facebook!). Borde det inte vara så att med nya trender så ökar mångfalden? Alla måste ju inte träffas på samma ställe!

Så vi kan väl ses, i verkligheten, i bloggandet, på min hemsida eller på Facebook?

På tisdag arrangerar Göteborgs stift en IT-dag under temat “Odla mänskliga nätverk med hjälp av teknik”. Det handlar ju hela tiden om det, att odla mänskliga nätverk.

Labels: